Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24531-14471-Р.

Періодичність: 4 рази на рік.

Фахова реєстрація: планується з випуску № 3.

Категорія Б: рєстр наукових фахових видань України.

Науки економічні: спеціальності 028, 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 242, 281, 292.

Журнал засновано: у 2020 р.

Шановні автори

Запрошуємо Вас до публікації у науково-виробничому журналі «Економіка, менеджмент і бізнес-адміністрування» (засновник – ПЗВО «Міжнародний європейський університет», м. Київ).У нашому виданні будуть публікуватись статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з актуальних проблем економічної теорії, теорії управління, інституціональної, національної та регіональної економіки, економіки галузей і сфер виробництва, менеджменту та бізнес-адміністрування, підприємництва, маркетингу, логістики, фінансів, банківської справи, страхування, економічного аналізу, статистики, обліку, аудиту, оподаткування, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики, економіки, управління природокористуванням та охорони навколишнього середовища, глобальної економіки і управління, міжнародних економічних відносин, моделювання та прогнозування економічних систем.

До публікації приймаються статті проблемного, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень які публікуються вперше, з таких тематичних розділів:

1. Теорія і практика менеджменту, інституціональна та регіональна економіка.

2. Управління і бізнес-адміністрування в галузях національної економіки.

3. Підприємництво, маркетинг, логістика та контролінг.

4. Фінанси, банківська справа, облік і оподаткування.

5. Міжнародні економічні відносини.

Статті приймаються безкоштовно

до 1 квітня 2021 року – у випуск № 1;                 

до 1 липня 2021 року – у випуск № 2.